Aviso legal

DATOS XERAIS

A Asociación Cultural Culturgal (en diante, “Culturgal”), a cal administra o dominio www.culturgal.com, en cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, pon ao dispor dos usuarios os seus datos identificativos.

Domicilio Social:  Rúa Horreo, 19-local 16, Santiago de Compostela, Código Postal 1570

N.I.F. G70259924

Correo electrónico: info@culturgal.com

O acceso e navegación nesta dirección da internet supón aceptar e coñecer as advertencias legais, condicións e termos de uso contidas nela. Culturgal resérvase o dereito para suprimir todos ou algún dos servizos prestados, a incluír melloras ou modificacións nos mesmos así como a modificar, a título enunciativo pero non limitativo, as condicións de contratación, as comisións polo servizo prestado e as tarifas dos servizos, sempre de acordo á lexislación vixente. As mencionadas modificacións non serán de aplicación a todas aquelas operacións realizadas con antelación a elas e debidamente formalizadas entre Culturgal e o Cliente, salvo que medie autorización do mesmo.

 

RESPONSABILIDADE DE CULTURGAL

 

Culturgal actualizará as especificacións operativas que resulten necesarias como consecuencia da incorporación de novos servizos ou da modificación dos xa existentes. Culturgal non responderá en caso de: 1) Forza maior; 2) Utilización dos Servizos por terceiros non autorizados; 3) Danos aos equipos ou sistemas dos clientes ou modificacións, alteracións ou perdas de datos que se produzan como consecuencia da transmisión de calquera sinal aos equipos dos clientes a través do sitio web ou outros medios de tecnoloxía telemática, de Culturgal ou de fallos de seguridade dos Servizos, salvo que estes débanse ao dolo, neglixencia grave ou incumprimento por parte de Culturgal; 4) Pola mala xestión cesión e/o revelación a terceiros por parte do Cliente do seu contrasinal, identificador de Usuario e/o da súa Firma e 5) Posibles danos ou prexuízos que se puidesen derivar de interferencias, comisións, interrupcións, virus informáticos, avarías telefónicas ou desconexións no funcionamento operativo deste sistema electrónico ou outro medio telemático que se puidese utilizar, motivadas por causas alleas a Culturgal, así como por atrasos ou bloqueos no uso deste sistema electrónico ou outro medio telemático que se puidese utilizar nun futuro, causados por deficiencias ou sobrecargas de liñas telefónicas ou sobrecargas no centro de proceso de datos de Culturgal, no sistema da internet ou noutros sistemas electrónicos ou telemáticos, así como os danos que poidan ser causados por terceiras persoas mediante intromisións ilexítimas fose do control de Culturgal.

 

Culturgal declina toda responsabilidade por calquera dano ou prexuízo que puidese sufrir o Cliente como consecuencia de erros, defectos ou omisións na información facilitada por Culturgal, sempre que proceda de fontes alleas a ela ou da propia Culturgal baseada en fontes alleas. Culturgal non se responsabiliza do mal uso que se poida realizar dos contidos do seu sitio web ou outros medios de tecnoloxía telemática, sendo exclusiva responsabilidade da persoa que accede a eles ou os utilice.

 

INFORMACIÓN E CONTIDOS

 

Culturgal non asume responsabilidade algunha pola información contida en páxina Web de terceiros ás que se poida acceder por ligazóns, links, ou buscadores da páxina Web de Culturgal. A presenza de ligazóns, links, nas páxinas Web de Culturgal ten a finalidade meramente informativa e en ningún caso supón suxerencia, invitación ou recomendación sobre os mesmos.

 

UTILIZACIÓN DO PORTAL

 

O Cliente recoñece que os Dereitos de Propiedade Industrial e Intelectual sobre o contido das páxinas Web, o seu deseño gráfico e códigos son titularidade de Culturgal e/o terceiros provedoras da información e/o contidos facilitada por Culturgal en base a acordos existentes cos mesmos e que, por tanto, queda prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública e transformación, salvo para o seu uso persoal e privado. Igualmente todos os nomes comerciais, marcas ou signos distintivos de calquera clase contidos nas páxinas Web de Culturgal, están protexidos pola Lei.

 

Queda prohibido, salvo nos casos en que expresamente o autorice Culturgal, establecer ligazóns, hipervínculos ou links, desde portais ou sitios web de terceiros a páxinas web de Culturgal distintas da páxina principal do seu portal, accesible na dirección URL http://www.Culturgal.com, ou a que lle substitúa no futuro, así como presentar as páxinas web de Culturgal ou a información contida nelas baixo frames ou marcos, signos distintivos, marcas ou denominacións sociais ou comerciais doutra persoa, empresa ou entidade.

 

PROTECCIÓN DE DATOS

 

Para os efectos de cumprir co Regulamento (EU) 2016/679 Xeneral de Protección de Datos e a Lei Orgánica 3/2018, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais, Culturgal dispuxo un apartado específico para regular o tratamento de datos de carácter persoal, denominado “Política de privacidade”.

 

Neste espazo ponse de manifesto as distintas finalidades ás que se van a destinar os datos de Usuarios e Clientes, facilitados na navegación e pola utilización de cookies durante a mesma, durante o rexistro dunha conta persoal ou do correo electrónico para a subscrición ao boletín de noticias ou os realizados por Culturgal nas redes sociais corporativas das que dispón. Esta Política de Privacidade pode estar suxeita a variacións e modificacións, polo que se aconsella a súa lectura en caso de dúbida.

 

Culturgal dispón de procedementos áxiles para garantir e facilitar o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, os cales poderán exercitarse na dirección de correo electrónico: info@culturgal.com

 

 

 

A cita con culturgal 2023

Culturgal, un evento único que se celebra anualmente reunindo ao sector cultural e aos seus públicos en Pontevedra. Este ano a Feira das Culturas Galegas terá lugar do 1 ao 3 de decembro no Pazo da Cultura, onde os públicos poderán achegarse ás as novidades editoriais, o último en audiovisual, novas propostas das artes escénicas, espectáculos de música ao vivo, servizos profesionais e outras iniciativas híbridas e vinculadas ao mundo da arte. Unha oferta de programación contemporánea e representativa da acción cultural no país con avances, estreas e actualidade, asi como un amplo punto de información e compra da produción cultural do ano.

Culturgal quere favorecer tamén o seu carácter como escenario de encontros entre profesionais e sectores, e de espazo para o nacemento e consolidación de proxectos. A Feira das Culturas Galegas busca reforzar os vínculos coas diferentes asociacións gremiais e promover a comunicación entre todos aqueles axentes e sectores que participan da actividade cultural.